نبشی پلاستیکی ، گونیا پلاستیکی ، کنجی زیر تسمه

تولید ، فروش نبشی گونیا ، گونیا پلاستیکی یا گوشه پلاستیکی ، کنجی زیر تسمه برای حفاظت از کارتن زیر تسمه بسته بندی استفاده می شود.

نوع فعالیت:
فروش خرید تولید پخش و توزیع واردات صادرات

راستین صنعت

خوزستان > دزفول

۰۲۱۵۵۴۳۶۵۴۷ - ۰۹۱۲۲۸۱۰۸۸۳

Email

آدرس: تهران نواب

تعداد بازدید: ۲۴۹

به روز رسانی: امروز ۱۹:۱۰

شناسه آگهی: ۱۲۵۴۹۲۹